Waarom pianostemmen?

Waarom pianostemmen?

De toon van uw piano wordt gevormd door circa 225 snaren. Bijna elke hamer slaat drie snaren tegelijkertijd aan. Elke snaar heeft een trekkracht van circa 80 kg. Op het gehele instrument ontstaat hierdoor een trekkracht van circa 20 ton. Onderling kunnen hierdoor kleine verschillen in toonhoogte ontstaan, waardoor een toon gaat zweven. Een pianostemmer kan deze zwevingen aanpassen door met een stemhamer de stempennen in het instrument te verdraaien. Een moderne piano of vleugel staat gestemd op 440 hertz. Dat houdt in dat de A-snaar rechts van de "centrale C" 440 keer per seconde trilt.

Ook ontstemt een piano door invloeden van vocht en droogte. Door de luchtvochtigheid zet het houten klankbord waar de snaren mee in verbinding staan, namelijk uit of krimpt. Dat be´nvloedt dan weer de toonhoogte. Daarnaast ontstemt een piano ook door temperatuursverschillen. Staal, waar de snaren van een piano van zijn gemaakt, heeft de eigenschap om te krimpen bij een lagere temperatuur en uit te zetten bij een hogere temperatuur. Hierdoor ontstaat een lagere of hogere snaarspanning en dus een lagere of hogere toon.

Een piano die niet regelmatig wordt gestemd heeft de eigenschap om door deze grote spanningswisselingen te gaan zakken qua spanning en dus ook qua toonhoogte. Daarom is het van groot belang dat uw instrument regelmatig wordt gestemd.

Als u langdurig op een slecht gestemde piano speelt kan dit door de zwevingen en verkeerde toonhoogte uw muzikaal gehoor negatief be´nvloeden. Als u, of uw kinderen, dan op een goed gestemde piano spelen op bv les zal dit als heel vreemd ervaren worden.

Een bijkomend voordeel voor regelmatig stemmen is dat uw stemmer de piano in de gaten houdt. Vaak blijkt, als de piano gecontroleerd wordt, schade door motten aan het vilt, muizen, droogte of vocht te zijn ontstaan. Als dat langdurig bestaat kan dat aanzienlijke schade veroorzaken. De stemmer merkt bij het stemmen van de piano ook vaak of uw instrument in een te droge of te vochtige omgeving staat.

Het wel of niet bespelen van een piano of vleugel heeft weinig effect op het ontstemmen van uw instrument. Temperatuurs- en vochtverschillen zorgen voor veel meer schommelingen in de stemming.

Dit is niet alleen belangrijk om te weten voor uw instrument, maar ook voor uw eigen gezondheid. Daarom, uw instrument is goed onderhoud waard!

Vanzelfsprekend leveren de aangesloten Pianospecialisten uw gekochte of gehuurde instrument gestemd en wel bij u thuis. Na een aantal weken wordt de piano of vleugel nogmaals gratis bij u thuis gestemd. Deze servicestemming is noodzakelijk, omdat uw nieuwe instrument in een ander klimatologische omstandigheid terecht is gekomen en, zoals u hierboven heeft kunnen lezen, het instrument een stembeurt waarschijnlijk goed kan gebruiken. Daarnaast controleren wij de afregeling van het mechaniek en de pedalen en indien nodig stellen wij deze voor u af, zodat uw instrument in topconditie is voor veel speelplezier!